Mitsubishi Pajero

No posts found!


Mitsubishi Pajero

มิตซูบิชิ ปาเจโร (Mitsubishi Pajero) เป็นรถยนต์ SUV ขนาดใหญ่หรือ Full-Size SUV ซึ่งผลิตโดยมิตซูบิชิ มอเตอร์ส เมื่อปี พ.ศ. 2525 เปิดตัวรถจี๊ปในนาม “ปาเจโร่” ครั้งแรกของโลก ในงานโตเกียว มอเตอร์โชว์ ปี 1973 มิตซูบิชิ ปาเจโร เปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 จนมีการยุติการผลิต Mitsubishi Pajero SUV ขนาดใหญ่รุ่นสร้างเกียรติประวัติโด่งดังภายในปี พ.ศ. 2564 นับว่าเป็นการปิดตัวเกือบ 40 ปีของ Mitsubishi

 

เนื้อหาและเรียบเรียงโดย :

Team Product Serithairodsuay