ISUZU D-MAX


ISUZU D-MAX

Generation ที่ 1 (พ.ศ. 2545 – 2554)

ISUZU D-MAX รุ่นที่ 1 เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ตัวรถใหม่หมดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม พร้อมระบบช่วงล่างหน้าแบบปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริง ระบบพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีเนี่ยนที่ออกแบบเพื่องานบรรทุกโดยเฉพาะ และในรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ หันมาใช้ระบบควบคุมแบบกดปุ่มด้วยระบบไฟฟ้าในชื่อ Touch-On-The-Fly โดยมีวิวัฒนาการดังนี้

Generation ที่ 2 (พ.ศ. 2554 – 2562)

ISUZU D-MAX  รุ่นที่ 2 เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ภายใต้รหัส Model RT50 ในชื่อ All New ISUZU D-MAX โดยได้เปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่แรกของโลก รุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีรูปทรงโค้งมนล้ำอนาคตพร้อมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ Isuzu Insight โดยทำตลาดดังนี้

Generation ที่ 3 (พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)

ISUZU D-MAX รุ่นที่ 3 ได้ทำการเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พร้อมคำขวัญว่า พลานุภาพพลิกโลก โดยทำตลาดดังต่อไปนี้

เนื้อหาและเรียบเรียงโดย :

Team Product Serithairodsuay