Toyota HiAce


Toyota HiAce

       

โตโยต้า ไฮเอซ เป็นรถตู้รุ่นหนึ่งที่ผลิตโดย โตโยต้า บริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น

โตโยต้า ไฮเอซ เริ่มผลิตครั้งแรกใน พ.ศ. 2510 แต่เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยใน พ.ศ. 2525 และได้รับความนิยมสูงขึ้นเป็นลำดับ จนปัจจุบัน ไฮเอซได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการรถตู้ในธุรกิจขนส่ง ทั้งขนส่งมวลชนและขนส่งพัสดุ ในต่างประเทศ ไฮเอซเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ที่ผลิตรถในหลายรูปแบบ ทั้งรถตู้ธรรมดา, รถตู้หลังคาสูง, รถเอนกประสงค์(MPV), รถกระบะ, รถมินิบัส หรือแม้แต่รถบ้าน

แต่ในประเทศไทยในปัจจุบัน มีไฮเอซเข้ามาขายเพียง 3 รูปแบบ คือรถตู้ รถตู้หลังคาสูง และรถตู้ระดับวีไอพี แต่เพื่อความชัดเจน โตโยต้าประเทศไทย ได้เปลี่ยนชื่อรถตู้ทั้ง 3 รูปแบบให้แตกต่างกัน คือ รถตู้ ใช้ชือไฮเอซตามเดิม, รถตู้หลังคาสูง ใช้ชื่อ คอมมิวเตอร์ (อังกฤษ: Toyota Commuter), และรถตู้ระดับวีไอพี ใช้ชื่อ มาเจสตี้ (อังกฤษ: Toyota Majesty) แต่ทั้ง 3 รุ่นนี้ แท้จริงแล้ว เป็นรุ่นเดียวกัน คือ โตโยต้า ไฮเอซ เพียงแต่แตกต่างในเรื่องระดับความหรูหราและราคา

 

เนื้อหาและเรียบเรียงโดย :

Team Product Serithairodsuay